پزشکان

پزشکان کلینیک تخصصی دندانپزشکی هومینا

 

نام پزشک تخصص ایام هفته ساعات کار
دکتر سید مجتبی میر حسینی ایمپلنتولوژیست

شنبه،دوشنبه،سه شنبه

دوشنبه

9:00 الی 15:00

15:00 الی 21:00

دکتر سید جواد علیزاده متخصص درمان ریشه سه شنبه 15:00 الی21:00
دکتر بیتا ملکی متخصص جراح لثه و ایمپلنت چهارشنبه 9:00 الی 15:00
دکتر مهدی فیروز بخت متخصص ارتودنسی یکشنبه،پنجشنبه 15:00 الی 21:00
دکتر حمید سعیدیان اندو-ترمیمی-پروتز دوشنبه 12:00 الی 17:00
دکتر منصور مهدوی اندو-ترمیمی-پروتز شنبه،دوشنبه،چهارشنبه 9:00 الی 15:00
دکتر منصوره رادفر اندو-ترمیمی-پروتز

شنبه،یکشنبه،سه شنبه،پنجشنبه

سه شنبه

9:00 الی 15:00

15:00 الی 21:00

دکتر مریم صفایی اندو-ترمیمی-پروتز

شنبه

دوشنبه،سه شنبه

9:00 الی 21:00

15:00 الی 21:00

دکتر مریم خطیبی اندو-ترمیمی-پروتز شنبه،دوشنبه 15:00 الی 21:00
دکتر مژگان یزدانی اندو-ترمیمی-پروتز یکشنبه،دوشنبه،چهارشنبه 9:00 الی 15:00
دکتر هاله فخیم اندو-ترمیمی-پروتز

یکشنبه

پنجشنبه

15:00 الی 21:00

9:00 الی 15:00

دکتر فهیمه مشعشعی اندو-ترمیمی-پروتز دوشنبه،چهارشنبه 15:00 الی 21:00
دکتر آیدا نابغ اندو-ترمیمی-پروتز شنبه،پنجشنبه 9:00 الی 15:00
دکتر شبنم پیدا اندو-ترمیمی-پروتز چهارشنبه 15:00 الی 21:00

 

 

پزشکان کلینیک تخصصی دندانپزشکی پاسداران

 

نام پزشک تخصص ایام هفته ساعات کار
دکتر سید مجتبی میر حسینی ایمپلنتولوژیست یکشنبه،چهارشنبه 17:00 الی 21:00
دکتر حمید نورمحمدی متخصص درمان ریشه

یکشنبه،دوشنبه

پنجشنبه

15:00 الی21:00

9:00 الی 21:00

دکتر بیتا ملکی متخصص جراح لثه و ایمپلنت دوشنبه 9:00 الی 15:00
دکتر حسام الدین نظری متخصص جراحی دهان، فک و صورت شنبه،پنجشنبه 9:00 الی 15:00
دکتر علیرضا محمودی اندو-ترمیمی-پروتز شنبه،دوشنبه،چهارشنبه 9:00 الی 21:00
دکتر اشکان مصطفی نژاد اندو-ترمیمی-پروتز شنبه،دوشنبه،چهارشنبه 9:00 الی 15:00
دکتر کریم رشید بنام اندو-ترمیمی-پروتز یکشنبه،سه شنبه،پنجشنبه 9:00 الی 21:00
دکتر هانیه فرآسا اندو-ترمیمی-پروتز

شنبه،دوشنبه،چهارشنبه

یکشنبه،سه شنبه،پنجشنبه

9:00 الی 21:00

9:00 الی 15:00

دکتر سمیه اصغری اندو-ترمیمی-پروتز یکشنبه،سه شنبه،پنجشنبه 15:00 الی 21:00
دکتر گیلدا شجره اندو-ترمیمی-پروتز شنبه،دوشنبه،چهارشنبه 15:00 الی 21:00
دکتر شبنم پیدا اندو-ترمیمی-پروتز

یکشنبه

سه شنبه

9:00 الی 15:00

9:00 الی 21:00

 

 

پزشکان کلینیک تخصصی دندانپزشکی تهرانسر

 

نام پزشک تخصص ایام هفته ساعات کار
دکتر سید مجتبی میر حسینی ایمپلنتولوژیست شنبه،سه شنبه 17:00 الی 21:00
دکتر سید جواد علیزاده متخصص درمان ریشه یکشنبه،دوشنبه،چهارشنبه 10:00 الی15:00
دکتر حسام الدین نظری متخصص فک و صورت جمعه 10:00 الی 15:00
دکتر پژمان هادی صادق متخصص ارتودنسی سه شنبه 13:00 الی 18:00
دکتر سولماز امانی متخصص لثه دوشنبه 12:00 الی 17:00
دکتر مژگان بهامین پور متخصص اطفال دوشنبه،چهارشنبه 12:00 الی 21:00
دکتر حمید سعیدیان اندو-ترمیمی-پروتز

شنبه،دوشنبه،سه شنبه

چهارشنبه

19:00 الی 21:00

16:00 الی 21:00

دکتر ساسان حریری شبستری اندو-ترمیمی-پروتز یکشنبه،سه شنبه،پنجشنبه 9:00 الی 21:00
دکتر علیرضا معین خیاط اندو-ترمیمی-پروتز یکشنبه،سه شنبه،پنجشنبه 9:00 الی 21:00
دکتر منصور مهدوی اندو-ترمیمی-پروتز یکشنبه،سه شنبه 16:00 الی 21:00
دکتر سید محمود ضیایی اندو-ترمیمی-پروتز

شنبه،سه شنبه

دوشنبه، چهارشنبه

9:00 الی 16:00

16:00 الی 21:00

دکتر الهام نژاداکبری مهربان اندو-ترمیمی-پروتز شنبه،دوشنبه،چهارشنبه 9:00 الی 21:00
دکتر فرزانه فرجی دانشگر اندو-ترمیمی-پروتز شنبه،دوشنبه،چهارشنبه 9:00 الی 21:00
دکترمژگان امیرسرداری گودرزی اندو-ترمیمی-پروتز شنبه،دوشنبه،چهارشنبه 9:00 الی 21:00
دکتر رزا رفیعی اندو-ترمیمی-پروتز یکشنبه،سه شنبه،پنجشنبه 9:00 الی 21:00
دکتر شبنم پیدا اندو-ترمیمی-پروتز پنجشنبه پنجشنبه 10:00 الی 15:00
خواندن 2706 دفعه